Expositie van Sophie Thedinga


Expositie van Sophie Thedinga

Sophie is geïnteresseerd in de on-tastbaarheid en ongrijpbaarheid van alles wat met het leven en de ervaringen daarvan te maken heeft. Visueel maken wat nog niet te zien was, maar wel aanwezig is.

In deze serie collages onderzoek ik hoe combinaties van kleur en vorm je oog kunnen misleiden. Ik geef nieuwe betekenis aan bestaande afbeeldingen, door onderdelen weg te knippen of juist uit te lichten. Een terugkerend verschijnsel is het creëren van aanwezigheid (van personen) door middel van afwezigheid, en andersom.

Mail: sophiethedinga@gmail.com

Website: sophiethedinga.com

Instagram: @fietjefietje