Expositie van Sophie Thedinga


Expositie van Sophie Thedinga

Sophie Thedinga zegt over haarzelf:

KUNST

Ik ben geïnteresseerd in de on-tastbaarheid en ongrijpbaarheid van alles wat met het leven en de ervaringen daarvan te maken heeft. Visueel maken wat nog niet te zien was, maar wel aanwezig is. De kracht, energie en ervaringen, die in natuur en mensen schuilgaan, onderzoeken. Het maken van werk geeft mij meer inzicht en grip.

Subtiliteit en detail zijn als een uitnodiging voor de beschouwer om aandachtig te zijn en een scherp oog te hebben.

 

EDUCATIE

Op het gebied van kunsteducatie ben ik geïnteresseerd in wat een beschouwer voor zichzelf aan inzichten kan halen uit het ervaren van een kunstwerk. Dan heb ik het niet over het leren over kunstwaarbij de boodschap van de kunstenaar centraal staat, maar over het leren van kunstwaarbij de ervaringen van de beschouwer het centrum zijn. Ik geloof dat hier een waarde en relevantie ligt die, onder andere in het onderwijs, nog niet zoveel aandacht heeft.

 

Website: www.sophiethedinga.com

Instagram: @fietjefietje